Nieruchomości Koszalin

Oferta Specjalna

Więcej informacji »

Oferta specjalna

dodaj ofertę

Informacje

Prowizja za pośrednictwo w sprzedaży, kupnie, zamianie jest umowna i wynosi do 3% ceny ofertowej, wspólnie uzgodnionej przy podpisywaniu umowy pośrednictwa, plus 23% podatek VAT. Prowizja przy najmie, dzierżawie jest umowna i wynosi maksymalnie jednomiesięczną opłatę czynszową lub dzierżawną, plus 23% podatek VAT.

Do zgłoszenia sprzedaży nieruchomości niezbędne są następujące dokumenty:

 1. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • dowód osobisty właściciela/li lub inny dokument tożsamości
  • karta opisowa lokalu pobrana w biurze nieruchomości
  • tytuł własności (przydział lub umowa ze spółdzielnią mieszkaniową o ustanowienie prawa)
  • aktualny odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest założona)
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (o aktualności tytułu własności i stanie zadłużeń)
  • zaświadczenie z wydziału spraw lokalowych o zameldowaniu osób
 2. sprzedaż wyodrębnionego lokalu (własność)
  • dowód osobisty właściciela/li lub inny dokument tożsamości
  • karta opisowa lokalu pobrana w biurze nieruchomości
  • tytuł własności
  • aktualny odpis z księgi wieczystej – nie starszy niż 3 miesiące
  • zaświadczenie od właściciela lub administratora o stanie rozliczeń finansowych
 3. sprzedaż domu oddanego do użytku
  • dowód osobisty właściciela/li lub inny dokument tożsamości
  • karta opisowa domu pobrana w biurze nieruchomości
  • tytuł własności
  • wypis z ewidencji gruntów
  • aktualny odpis z księgi wieczystej - nie starszy niż 3 miesiące
 4. jeżeli dom nie został oddany do użytku, dodatkowo:
  • pozwolenie na budowę
  • dziennik budowy
  • oświadczenie inspektora nadzoru
 5. sprzedaż gruntu
  • dowód osobisty właściciela/li lub inny dokument tożsamości
  • karta opisowa działki pobrana z biura nieruchomości
  • tytuł własności
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i mapa sytuacyjno-wysokościowa
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • aktualny odpis z księgi wieczystej - nie starszy niż 3 miesiące